Üdvözöljük a Béla Borászati Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.belaboraszat.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének, illetve a Honlapon található Webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) történő megrendelés, vásárlás feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő jogviszony feltételeit.

Kérjük, hogy amennyiben Vásárlónk, illetve Webáruházunk aktív Felhasználója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. A Szolgáltató adatai:

A Honlap üzemeltetője, egyben tulajdonosa, és minden, a Honlappal kapcsolatos jog gyakorlásának kizárólagos jogosultja a Béla Borászati Kft., amely egy magyar jog szerint létrejött gazdasági társaság.

Cégnév: Béla Borászati Kft.
Székhely: 6238 Imrehegy, Szarkás 56.
Adószám: 12793880-2-03
Közösségi adószám: HU12793880
Cégjegyzékszám: 03-09-109637
Nyilvántartásba vevő cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: ;
Telefonos elérhetőség: +36/20 938 6161
Bankszámlaszám: 10402317-50504856-52481009
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Képviselő neve: Béla Zoltán Ügyvezető

Tárhelyszolgáltató adatai:
Neve: Inteligent Computer Kft.
Székhelye: 6725 Szeged, Katona József utca 7.
E-mail címe:
Telefonszám: 06/62 492 020

2. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre és a közöttük létrejövő szerződésre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen ÁSZF 2020. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Tájékoztatjuk a Felhasználóinkat, hogy a Webáruházban történő vásárláshoz és a Honlap látogatásához a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges. A Felhasználó, amennyiben ellátogat a Honlapra vagy belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak – az ÁSZF­ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap és a Webáruház tartalmának megtekintésére, így kérjük, hogy haladéktalanul hagyja el a Honlapot.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF­et a Felhasználók Honlapon keresztül történő értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató a Honlap felületén közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető, illetve kérjük, hogy a Honlapot hagyja el.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruház felületén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
A Webáruház működésével, a megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken rendelkezésére áll, illetve bővebb információt találhat az ÁSZF alábbi pontjaiban.

3. Szerződéskötéssel kapcsolatos információk

Jelen ÁSZF kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található Webáruházon keresztül történik.
A Webáruházon keresztül történő vásárlás, illetve a Webáruházon keresztül igénybe vehető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló bármely szerződés kizárólag elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely szerződés iktatásra nem kerül. A szerződéskötés és a szerződés nyelve a magyar nyelv. Szolgáltató a magyar nyelv nem ismeretéből származó félreértésekért, károkért, felmerülő költségekért nem vállal felelősséget.
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra nem vonatkozik magatartási kódex, a szerződés nem utal magatartási kódexre.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Szolgáltató részletesen feltünteti a Webáruházban szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék nevét, leírását, a termékekről fényképet jelenít meg. Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, tájékoztató jelleggel illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőség miatt.

5. Rendelési információk

Webáruházunkban böngészhet a megvásárolható termékek között. A felsorolt termékekre történő kattintást követően megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy Szolgáltatóval az ÁSZF 1. pontjában szereplő telefonszámon vagy e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot.
A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár vagy a Szoláltató munkatársa által történő házhoz szállítással, illetve személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel a Szolgáltató székhelyén (6238 Imrehegy, Szarkás 56.).
Webáruházunkban található termékeink ára magyar forintban értendő, bruttó (mindenkor hatályos ÁFÁ-t tartalmazó) árak kerülnek feltüntetésre az egyes termékeknél. A vételár nem tartalmazza a szállítási költséget. A megrendelési folyamat során a pontos szállítási költséget és utánvét esetén az utánvét plusz díját jelzi rendszerünk.
Amennyiben Szolgáltató – különösen valamely technikai ok miatt – téves árat tüntet fel a termék mellett a tőle elvárható gondosság és körültekintő magatartás tanúsítása ellenére, és a termék ára annak – különösen a termék piacán – általánosan elfogadott árától jelentős mértékben eltér (pl. 1,- Ft), úgy Szolgáltató nem köteles a terméket a feltüntetett, téves áron szolgáltatni a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalanságára hivatkozással. Ez esetben Szolgáltató köteles a megrendelést visszaigazoló e-mailben felajánlani a Felhasználó részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét és figyelmeztetni arra, hogy a téves áron történt megrendelést nem tekinti érvényes megrendelésnek. Felhasználót megilleti az ilyen megrendelés esetén a megrendeléstől való elállás joga (ajánlatának visszavonásának joga), amelyet a másik fél részére egyértelmű nyilatkozattal közölni szükséges. Szolgáltató addig nem kezdi meg a szerződés teljesítését és a termék kiszállítását, amíg Felhasználó értesíti arról, hogy a valós áron történő megrendelést elfogadja, vagy a megrendelést lemondja.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen ÁSZF része, a Szállítási információk pont alatt, illetőleg a Szállítás és fizetés nevű dokumentumban találhat bővebb tájékoztatást.

6. Regisztráció

A regisztrációhoz adja meg e-mail címét és kívánt jelszavát, majd kattintson a “Regisztráció” fülre. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató kifejezett elfogadása is. Tájékoztatjuk, hogy e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kizárólag technikai jellegű üzenetet küldjön az Ön részére. Ezt követően a megadott e-mail címre Szolgáltatótól érkezni fog egy automatikus, regisztráció sikerességét visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a felhasználói nevet és fiókjához vezető linket. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció e-mail címhez kötött, így egy e-mail cím egy alkalommal regisztrálható.
Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció semmiféle kötelezettséggel nem jár.
Ezt követően az alábbi adatokat adhatja meg a Honlap felületén: keresztnevét, vezetéknevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát, amelyet meg is változtathat. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a “Fiókadatok” fül alatt található “Elfelejtett jelszó” gombot. Ezt követően adja meg felhasználónevét, vagy e-mail címét (azt az e-mail címet, amellyel regisztrált). Szolgáltató ezt követően e-mail-ben küldi el azon linket, amelyre kattintva új jelszót igényelhet a Felhasználó.
A belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a Bejelentkezés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált felhasználóneve és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az oldalt.

A regisztráció törlése

A Felhasználói fiók törléséhez a bejelentkezést követően kérjük, hogy kattintson a képernyő bal oldalán található „Fiók törlése” menüpontra, majd erősítse meg törlési szándékát. Felhívjuk figyelmét, hogy a Fiók törlését követően annak helyreállítására nincs lehetőség.

7. A megrendelés menete

7.1 A Webáruházban feltüntetett termékek közül a kiválasztott terméket a „Kosárba” feliratra kattintva helyezheti kosarába.
A termékeket regisztrációt, illetve felhasználói fiókjába történő belépést követően, valamint regisztráció nélkül is kosarába helyezheti.
7.2 A kosár tartalmát a „Kosár” feliratra kattintva vagy a weboldal jobb felső sarkában található Kosár ikon segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a Kosárba helyezett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti is az adott tételt a Kosárból a termék mellett szereplő piros „X” gombra kattintással. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, azt az előzőek szerint tudja megtenni. Ha Ön mindent rendben talált és a Kosárba helyezett termékek megrendelése mellett döntött, akkor a „Pénztár” gombot megnyomva a következő lépésekkel véglegesítheti a megrendelését. Ezt követően további, számlázási és szállítási adatok megadása szükséges, majd Ön ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási, illetve átvételi módot.
7.3 Miután véglegesítette rendelését, a regisztrációkor vagy megrendelésének elküldése előtt megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben a megrendelés elküldésétől legkésőbb 48 órán belül nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot telefonon vagy e-mail útján.
7.4 A megrendelésének folyamatát a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a rendelés állapotával kapcsolatos tájékoztató e-mailek alapján. A megrendeléseit megtalálhatja a felhasználói fiókjában. Minden megrendelés a megrendelést visszaigazoló e-mailben található egyedi megrendelés számmal azonosítható.
7.5. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, illetve törölni tudja a kosár tartalmát (áthúzott kosár), vagy a Kosárba helyezett termékek mennyiségét is meg tudja változtatni a darabszám pontos beírásával.

8. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e­mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 1.  a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat,
 2.  a számlázási és szállítási információkat,
 3.  a rendelés azonosítóját,
 4.  a rendelés dátumát,
 5.  a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét,
 6.  a termék árát,
 7.  a szállítási költséget, és utánvét esetén annak díját, és
 8.  a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e­mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között abban az időpontban, amikor a visszaigazoló e-mail megérkezik Felhasználóhoz. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e­mailt. Kérjük, ellenőrizze spam beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt elkerülheti figyelmét.
Ha a Felhasználó a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére, azonban ezt követően hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ismételten tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a megrendeléssel és annak visszaigazolásával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a Ptk.-ban és az Elker. tv.-ben foglaltak irányadóak. Ha a szerződés Fogyasztónak minősülő Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és figyelemmel van a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseire.

9. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés elküldésére, azonban ezen megrendelések feldolgozása csak az azt követő munkanapon történik. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 7 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy nincs lehetőség rendelést leadni az adott termékre. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

9.1 Teljesítés határideje

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, valamint amennyiben a szerződés a megállapodásuknak, illetőleg annak módosításának megfelelően nem teljesíthető Szolgáltató részéről, a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríti.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

10. A megrendelt termék ellenértékének fizetési módja

 1.  Banki előre utalással történő teljesítés: ha már Szolgáltató visszaigazolta a megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Az átutalt összeg bankszámlánkon történő jóváírását követően tudjuk rendelését előkészíteni és intézkedni annak kézbesítése iránt. (Bankszámlaszámunkat az ÁSZF 1. pontjában található adatok között is megtalálja, valamint azt a megrendelést visszaigazoló e-mail is tartalmazza.)Bankszámlaszám: 10402317-50504856-52481009
  Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
  Jogosult: Béla Borászati Kft.
 2.  Utánvéttel történő fizetés: a terméket az általunk megbízott futárszolgálat, a Magyar Posta Zrt. (Magyar Posta Logisztika/MPL) szállítja ki a megrendelésben megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak szükséges készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj (345,- Ft) még hozzáadódik.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél minden felmerülő költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a terméken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

11. Házhoz szállítási információk

 

Rendelt mennyiség Házhozszállítás MPL Postapont/ MPL csomagautomata Ingyenes kiszállítás: csak a megadott településeken!
1 karton (6 palack)8000g-ig 2900.-Ft 2500.-Ft ingyenes
2 karton (7-12 palack)8001-16000g-ig 3300.-Ft 2500.-Ft ingyenes
3 karton (13-18 palack)16001-24000g-ig 4100.-Ft ingyenes
4 -5 karton (19-30 palack)24001-30000g-ig 4300.-Ft ingyenes

A Webáruházunkhoz érkezett megrendeléseket a Magyar Posta Zrt. (Magyar Posta Logisztika/MPL) futárszolgálata, valamint esetlegesen Szolgáltató munkatársa kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8 és 18 óra között.

Szolgáltató az alábbi településeken szállítja ki saját maga szállítási költség felszámítása nélkül a megrendelést:
– Kecel
– Imrehegy
– Kiskőrös
– Soltvadkert
– Kiskunhalas
– Császártöltés
– Pirtó
Ezen településekre történő szállítás esetén kérjük, válassza a Szolgáltató általi ingyenes kiszállítás opciót a megrendelés elküldése előtt.

Szállítási címként célszerű olyan címet megadnia, ahol a fentebb megjelölt időszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a Megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének és a szállítási költségnek előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban elindítani.

Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj (azaz 345,- Ft) hozzáadódik.

Áruházunk működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdései esetén a Szolgáltató alább megadott elérhetőségein rendelkezésére áll.

Elektronikus elérhetőség: ; ;
Telefonos elérhetőség: +36/20 938 6161

Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésétől, előre utalással történő fizetés esetén az átutalt összeg bankszámlán történő jóváírásától számított 7 munkanapon belül kerül kiszállításra a megrendelése. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron a rendelésben megadott email címre küldünk további tájékoztatást.

Személyes átvételi lehetőség választása esetén a csomagja 5 munkanapon belül készül el, a csomag elkészültéről e-mail vagy SMS útján értesítjük.

Károsodással kapcsolatos információ

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben a csomagoláson, vagy a megrendelt terméken sérülést, hibát vagy hiányosságot észlel, kérjük, vetesse jegyzőkönyvben a kiszállítást végző futárral.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

12. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében alkalmazhatóak. (A Ptk. 8:1.§ 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A fogyasztónak minősülő Felhasználó (a továbbiakban: Fogyasztó) a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül, több termék megrendelése esetén – amennyiben az egyidejűleg megrendelt termékek kiszállítása különböző időpontokban történik – a legutolsó termék kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet elállási jogával. A Fogyasztónak az elállást nem kell megindokolnia. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, úgy ezt a Szolgáltatóval egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni. Célszerű postán ajánlott, tértivevényes küldeményben, e-mailben, vagy jelen fogyasztói nyilatkozatminta kitöltésével és megküldésével jelezni Szolgáltató részére elállását. Az elállási jog gyakorlása határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a fentebb említett 14 napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé annak megérkezését.
Ha a Fogyasztó a vonatkozó jogszabályoknak és jelen ÁSZF tartalmának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt feladja Szolgáltató részére a terméket. Szolgáltató nem vállalja a fogyasztó elállása esetén a termék visszaküldésének költségének viselését, azt a Fogyasztónak szükséges megfizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy a termék utánvéttel nem küldhető vissza a Szolgáltató részére, az ilyen módon visszaküldött terméket Szolgáltató nem veszi át.
Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy Szolgáltató az visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak az általa ellenszolgáltatásként teljesített pénzösszeget. Ez alól kivétel, ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, ekkor Szolgáltató nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Szolgáltatónak tehát a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta a termék visszaküldését. A két időpont közötti eltérés esetén a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés ellenértékét és a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését, ezért kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára. Ha tehát az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, és újra eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítésre kötelezett. Kártérítésre kötelezett továbbá, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy súlyosan gondatlanul idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Bárminemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk.
Kiemelten felhívjuk figyelmét, hogy felbontott terméket nem áll módunkban elfogadni elállás esetén, annak vételárát nem térítjük vissza.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.

14. Szavatosság

Elöljáróban tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató a termékekért jótállást nem vállal.

14.1 Kellékszavatossági jogok

A kellékszavatosságról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167.§ szakasza rendelkezik.
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni Szolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő károkat Fogyasztónak/Felhasználónak kell viselnie. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Amennyiben Felhasználó nem minősül a Ptk. szerint fogyasztónak, úgy a felismert hibát késedelem nélkül közölnie kell a Szolgáltatóval, valamint a kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el.

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztónak a termék teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének érdekében a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket Szolgáltatótól vásárolta meg. Ennek indoka a Ptk. 6:158.§ szakasza, amely szerint az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Azonban a Szolgáltató részéről helye van ellenbizonyításnak, ha e törvényi vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A kellékszavatossági igények Szolgáltatóval szemben érvényesíthetők az ÁSZF 1. pontjában található elérhetőségek valamelyikén történő kapcsolatfelvétel útján.

14.2 Termékszavatosság

A termékszavatossággal kapcsolatos rendelkezéseket a Ptk. 6:168.-6:170.§ szakaszai szabályozzák. Termékszavatossági igényt csak Fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.
Fogyasztó a termék hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nyilvánvalóan nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, amely alól kivételt képeznek a szubjektív érzékelésen alapuló tulajdonságok.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy ok fennállását bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék (bor) specialitása miatt a kellékszavatossági és termékszavatossági igényt kizáró tényezők:
Nem áll módunkban a kellékszavatossági jog alapján igényének helyt adni a következő esetekben:
* ha a palackban borkő, színkiválásból adódó lerakódás látható;
* ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van;
* ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.
Dugós íz esetén érvényesíthető jogok:
Amennyiben a kézbesítést követően 15 napon belül történő felbontás esetén úgy érzi, hogy „dugós” a bor, küldje vissza részünkre és kicseréljük. A kicserélés feltétele, hogy a palackból legfeljebb 0,5 dl hiányozzon, illetve kérjük, hogy juttassa vissza részünkre postai vagy személyes úton a bort, legkésőbb a vásárlást követő 30 napon belül. Jelen pontban részletezett jogosultság az akciós árú termékekre nem vonatkozik. A visszaküldés költségét és a törésmentes csomagolás felelősségét a Felhasználónak szükséges viselnie.
A termék forgalmazójának/gyártójának adatai:
Béla Borászati Kft.
Székhely: 6238 Imrehegy, Szarkás 56.
Adószám: 12793880-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-109637
Képviseli: Béla Zoltán Ügyvezető

15. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

16. Felhasználási feltételek, felelősség

A Szolgáltató megtesz minden elvárható és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a Honlap és a Webáruház (jelen pontban a továbbiakban együttesen: Honlap) tartalma a valóságnak megfeleljen, azon naprakész és pontos információk szerepeljenek, illetve, hogy a Honlap megfelelő minőségben elérhető legyen a Felhasználói számára. Sajnos azonban garantálni nem tudja, hogy minden időben, műszakilag teljes mértékben megfelelő formában elérhető legyen a Honlap, mivel előfordulhatnak rajta kívül álló okokból eredő meghibásodások, rendellenességek, továbbá a Szolgáltató akaratából is – különösen karbantartás, javítás, fejlesztés időtartamára – szünetelhet a Honlap elérhetősége.
A Honlap minden Felhasználója köteles betartani látogatása során a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem sértheti sem a Szolgáltató, sem más természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany személyét, jogait, valamint jogos érdekeit.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen felmerülő, bekövetkező károkért, felmerülő költségekért, illetve veszteségekért vagy elmaradt haszonért, amelyek a Honlap használatából, üzemzavarából, nem megfelelő működéséből származnak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, költségekért sem, amelyek a Honlapon szereplő információk illetéktelen harmadik személyek által történő megváltoztatásából, törléséből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, az információ rendszerhibával kapcsolatos késedelmes továbbításából erednek.

A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget olyan, más, harmadik személy által létrehozott és közzétett információért, valamint tartalomért, amely a Honlappal kapcsolatos, arra vonatkozik, vagy arra hivatkozik.

Szolgáltató elhatárolódik minden olyan esettől és tevékenységtől, amely során Honlapunkra történő bármely formában feltüntetett vagy elhelyezett utalás található olyan másik weboldalon – vagy más platformon – amelynek működése, működtetése jogellenes, vagy ahol mások jogait vagy személyét sértő, illetve obszcén tartalom kerül feltüntetésre. Szolgáltató fellép minden olyan esettel és tevékenységgel szemben, amelynek következtében a Szolgáltató, vagy jelen Honlap jó hírnevét vagy érdekeit sértő tartalom kerül közzétételre.

A lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel törekszünk arra, hogy a Honlapon feltüntetett valamennyi információ, adat naprakész és pontos legyen. Sajnálatos módon ennek ellenére is előfordulhat, hogy valamely adat – szerkesztési hiba, elírás, vagy más ok folytán – tévesen, hiányosan, vagy nem megfelelő formátumban szerepel.

17. Szerzői jog

A Honlap és Webáruház (jelen pontban a továbbiakban együttesen: Honlap) teljes tartalma, infrastruktúrája, különösen az ott szereplő képek, grafikai, és szöveges tartalmak, ikonok, adatok és más elemek a Szolgáltató tulajdonát képezik és szerzői jogi oltalom alatt állnak, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Honlap – személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélyével lehetséges. A Honlap bármely részének, vagy elemének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe történő bármilyen – különösen, de nem kizárólagosan elektronikus, nyomtatott, audio, vagy audiovizuális – formátumú illesztése kizárólag a Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges. A jogosulatlan felhasználás bármely formája büntető-és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.

Különösen tiltott a Honlap egészének vagy bármely részének letöltése, tárolása, másolása, és terjesztése a Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélye hiányában. Ezen túl egyetlen Felhasználó vagy látogató sem zavarhat, akadályozhat, vagy korlátozhat másokat a Honlap használatában, nem változtathatja meg a Honlap műszaki jellegét az üzemeltető hozzájárulása nélkül, nem zavarhatja meg a Honlap biztonságát, nem küldhet a Honlapon keresztül, illetve a Honlapra kéretlen (spam) üzenetet, vírust, vagy bármely más kártékony programot vagy fájlt.
Szolgáltató jogosult minden jogsértő, veszélyes, illetve kártékony tartalom teljes egészében történő eltávolítására.

Bármely, az előzőekben felsorolt esetből, tevékenységből, magatartásból eredő kár esetén a Szolgáltató jogosult a teljes kárának érvényesítésére, amely magában foglalja a közvetlen károk és minden olyan kiadás, költség érvényesítését, amelyek a kártérítési igény érvényesítésével, a Honlap eredeti és helyes állapotának helyreállításával összefüggésben merültek fel a Szolgáltató oldalán.

A Honlap bármely elemének módosítására, törlésére, kiegészítésére, bővítésére kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Minden, előzőektől eltérő weboldalunkkal kapcsolatos tevékenység jogellenesnek tekintett.

18. Panaszok intézése

Jelen pont rendelkezései a Fogyasztónak minősülő Felhasználótól származó fogyasztói panaszokra vonatkoznak.
Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alább feltüntetett e­mail címen, postai levél útján, vagy telefonon közölheti.
Elérhetőségek:
E-mail cím: ;
Telefonszám: +36/20 938 6161
Postacím: 6238 Imrehegy, Szarkás 56.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig, a panaszra adott érdemi válaszával együtt megőriz.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről. A közlésről történő intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy az e-mail Fogyasztó részére történő elküldését jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

18.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:
A. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
B. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, amely testületek elérhetőségét itt találhatja meg,
C. Online vitarendezési platform igénybevétele,
D. Bírósági eljárás kezdeményezése.
A békéltető testületi eljárásra elsősorban a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Az online vitarendezési platform használata Fogyasztó általi regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Fogyasztó benyújthatja panaszát egy űrlap kitöltésével a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. Az eljárás feltétele tehát az, hogy a Fogyasztó közvetlenül is megkísérelje rendezni a fogyasztói jogvitát a Szolgáltatóval. Az online vitarendezési platformon keresztül az Európai Unió összes hivatalos nyelvén lehetőség van a panasz benyújtására.

19. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett, írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Tájékoztatjuk, hogy önmagában az, hogy a Szolgáltató egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényeges rendelkezésének teljesüléséhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. A Felhasználó számára kedvezőbb, ÁSZF-től való eltérés egyedi esetben lehetséges, és az Szolgáltató mérlegelési körébe tartozó döntésen alapszik, amely döntése más, harmadik személyek által nem támadható meg, illetve velük szemben nem kényszeríthető ki ugyanazon, kedvezőbb irányú eltérés.

20. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

Adatvédelem és Cookie-k: Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal böngészésével hozzájárulunk a cookie-k fogadásához. További részletekért és a cookie-k szabályozásához kattintsunk ide: Cookie szabályzat

Az oldalon felnőtt tartalom található.
Megtekintés csak 18 éves kor felett!

Elmúlt 18 éves?